Consulten

Een klassiek homeopaat behandelt de zieke mens en niet alleen de ziekte. Bij de behandeling staat u of uw kind centraal. Om een goed beeld te krijgen, heb ik voor een eerste consult al snel een uur tijd nodig. Soms volgt kort hierop een tweede consult. Die tijd heb ik nodig om de klachten te inventariseren en uw ziektegeschiedenis in kaart te brengen. Het is voor mij erg belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van u en /of uw kind. Daarom bespreken we tijdens deze consulten alle lichamelijke klachten, maar ook sociaal-emotionele aspecten, voorkeuren en gewoontes komen aan bod. Hierna leg ik alle losse onderdelen als een puzzel in elkaar. Zo kom ik tot de keuze van mijn middel. Vaak kan dat direct, maar soms heb ik een aantal dagen nodig en stuur ik daarna het middel naar u op.

Vervolgconsulten

Na 4 tot 6 weken zie ik u terug om te evalueren wat het middel gedaan heeft. In acute situaties hebben we dagelijks contact. Afhankelijk van de ernst van uw klachten en de mate van verbetering zijn meerdere consulten en meerdere/verschillende homeopathische geneesmiddelen noodzakelijk.

Meestal duren de vervolgconsulten korter dan het eerste consult. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Soms zijn er meerdere consulten kort na elkaar nodig.